Общи условия | Автобусни билети онлайн - Stigni.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА STIGNI.BG

1. Общи положения

 • Stigni.bg (наричан за кратко „Уебсайта”) е български уебсайт, предоставящ на своите Потребители информация за разписанията за масов автобусен транспорт и възможност за онлайн закупуване на билети до повече от 20 държави на територията на Европа. 
 • Уебсайтът е собственост на "Джани Травъл" ООД
 • "Джани Травъл" ООД e лицензиран туристически агент с номер на лиценз: PK-01-7001 от 04.12.2012 г.
 • "Джани Травъл" ООД e регистриран Администратор на лични данни, вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен №: 387590

 • Онлайн продажбата на билети, е форма на посредничество между Пътника и Превозвача. Превозът се извършва от съответния Превозвач, който носи отговорност за качеството.
 • Нашата услуга е безплатна за потребителите и ние не начисляваме допълнителни такси върху цените на автобусните билети, oсвен в случаите, когато това е изрично обявено.
 • При използване на предоставяната услуга от Stigni.bg, Потребителят се съгласява с Общите условия на уебсайта.
 • Екипът на Stigni.bg полага дължимата грижа и отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 

2. Използвани термини

 • Уебсайта – Stigni.bg е онлайн платформа, предлагаща информация и възможност за онлайн закупуване на билети за разписанията на масов автобусен транспорт.
 • Спирка – точка от маршрута, която може да бъде използвана за качване или слизане на пътници.
 • Курс – елемент от линия с конкретен час на тръгване от началната автогара (например: по линия Бургас – София, курс с начален час 6:00).
 • Линия – отсечка, определена от начална спирка и крайна спирка.
 • Маршрут – подредба на спирките по линията, например: линия София – Бургас, през Пловдив, Стара Загора и Сливен.
 • Превозвач – Търговско дружество, лицензирано за Превозвач, съгласно изискванията на Българското законодателство.
 • Резервационен талон – нефискален билет, удостоверяващ плащането от страна на пътника.
 • Електронен билет – нефискален билет, удостоверяващ плащането от страна на пътника и изпратен на посочения в поръчката e-mail адрес на Пътника.
 • Фискален билет – билет, притежаващ всички атрибути, изискани от Закона и издаден от фискален принтер или касов апарат.

 

3. Ограничения на услугата

 • Разписанията, обявени на уебсайта Stigni.bg, са планирани от Превозвачите. Автобусите могат да се движат със закъснение, а Превозвачът може да промени точките на спиране, да отменя курсове и да прави други промени по разписанието, за което не носим отговорност. Ако сте закупили билет чрез нашия уебсайт, Ви съветваме в деня на пътуването да се свържете с нас за уточняване на евентуални промени.
 • Stigni.bg и "Джани Травъл" ООД не носят отговорност за нанесени щети и/или загуба на имущество на пътниците по време на пътуването.
 • При анулиране или при презаверка на билет се следват политиките на Превозвача и се прилагат от Stigni.bg в конкретния случай.
 • Stigni.bg не носи отговорност за изгубен или откраднат Билет за пътуване.

 

4. Закупуване на електронен билет

 • При закупуване на електронен билет, потребителят заплаща 100% от стойността на билета и получава гарантирано място в автобуса, съгласно условията Превозвача.
 • Потребителят има право да избере начин на заплащане.
 • Закупувайки електронен билет, потребителят се задължава да обяви коректна информация за:

-          Телефонен номер;
-          Електронна поща, на която ще получи своя билет;
-          Двете си имена;
-          Дата, месец и година на раждане;
-          Всякаква друга допълнителна информация, когато това е посочено в конкретните изисквания на превозвача.

Горепосочената информация трябва да бъде обявена за всеки пътник, за който се закупува електронен билет. В противен случай, екипът на Stigni.bg не може да гарантира запазено място в автобуса.

 • След заплащане на 100% от сумата, потребителят получава електронен билет с уникален резервационен код на посочената от него електронна поща. Потребителят се задължава да разпечата електронния билет и да го носи със себе си в деня на пътуването.
 • Екипът на Stigni.bg и Превозвачът си запазват правото да откажат Вашата поръчка за билет. 
 • Потребителят се задължава да не препродава и да не предлага за препродажба закупените от уебсайта Stigni.bg билети. Потребителят няма право да използва закупените през уебсайта билети за рекламни цели, включително промоции, игри, състезания, конкурси и/или лотарии, както и за всякакви други търговски цели.
 • Ако загубите или забравите своя код, сумата, която сте заплатили за билета, няма да Ви бъде възстановена.

 

5. Цена на билета

 • Цените, обявени на уебсайта, се равняват на официалните цени на Превозвача, без каквито и да е надценки и допълнителни такси.
 • При онлайн закупуване на билет с кредитна/дебитна карта или на каса на Easy Pay таксата за превода е за сметка на Stigni.bg
 • При случай на плащане чрез платежно нареждане в банка, допълнителните такси са за сметка на Потребителя.
 • Цената на билета е тази, която е обявена на уебсайта към момента на поръчката Ви, с изключение на случаите на очевидна грешка. В случай на очевидна грешка в цените се обърнете към администраторите на уебсайта.
 • Всички цени обявени в уебсайта са в български лева с включено ДДС.
 • Ако при издаване на фискален билет се установи разлика в цената на билета и цената, която сте заплатили чрез уебсайта Stigni.bg разликата в сумата ще Ви бъде възстановена от екипа на Stigni.bg, в случай, че сте заплатили по-висока сума от реалната.
 • Вие се задължавате да доплатите разликата в цената на билетите, в случай, че сте заплатили по-малка сума от реалната. Ако не желаете да доплатите своя билет имате право да го анулирате според Условията на превозвача.

 

6. Получаване на билет за пътуване

 • В деня на пътуването, е нужно да вземете Вашия билет най-късно до 20 минути преди заминаването на автобуса при междуградски превоз и най-късно до 1 час преди заминаването на автобуса при международен превоз. Потребителят трябва да покаже документ за самоличност пред служителите, издаващи му официалния билет.
 • Преносът на товари, багаж и домашни любимци е ограничен според Условията на съответния Превозвач. Отговорност на потребителя е да се запознае предварително с тях. Екипът на Stigni.bg  не носи отговорност, ако Условията са нарушени и Превозвачът откаже превоза на Багаж или постави допълнителни условия.
 • При плащане на електронния билет онлайн, Клиентът се пренасочва към уеб страницата на избрания от него платежен оператор. Екипът на Stigni.bg по никакъв начин няма достъп до информацията за дебитната и/или кредитната картa на Клиента чрез която се разплаща, както и до потребителско име и парола в случаите когато плащането се извършва чрез микросметка на конкретния платежен оператор.
 • След успешното заплащане на 100% от сумата на билета, администраторите на уебсайта изпращат на Потребителя електронен билет в PDF формат на посочената от него електронна поща, както и в профила му с поръчки в уебсайта Stigni.bg. Електронният билет съдържа уникален резервационен код и секретен код. Пътникът може да покаже, принтира и запази своя електронен билет.
 • Ако сте закупили билет(и) с намаление за студент, дете или пенсионер трябва да предоставите и документ, с който да удостоверите правото си да ползвате отстъпката. В противен случай, в това число и ако предоставите неверни данни, Превозвачът и/или екипът на Stigni.bg има право да ви откаже получаването на билетите и ползване на услугите му или да ви откаже получаване на билета с отстъпка и да иска доплащане за билет на редовна цена.
 • При пътуване по международен превоз всеки пътник е задължен да носи със себе си международен паспорт. Пътниците, на възраст под 18 години са задължени да носят акт за раждане в копие и оригинал.
 • Ако Пътник под 18 години пътува без един или без двама от родителите си е длъжен да носи със себе си нотариално заверена декалрация от родителите си, в която те декларират съгласието си Пътникът да напусне страната.

 

7. Задължения на екипа на Stigni.bg

 • Екипът на Stigni.bg се задължава да пази информация, която има за Пътника, да не я предоставя на трети лица и да не използва контактната информация за Пътника за цели, различни от посочените в настоящото споразумение.
 • Екипът на Stigni.bg се задължава да предоставя коректно информацията, предоставяна от превозвачите и да гарантира място в автобуса срещу получените пари от Пътника.

 

8. Задължения на пътниците

 • По време на своята покупка пътникът е длъжен да провери цялата информацията за превоза си, особено тази за Превозвача, деня и часа на тръгване, цената на превоза, както и e-mail адреса, който дава за връзка с екипа на Stigni.bg.
 • Задължение на клиента е да се запознае с общите условия на Stigni.bg и условията на превозвача.
 • В момента на чекиране пътникът е длъжен веднага да свери дали информацията от фискалния билет съвпада с тази от електронния билет.
 • Пътникът е длъжен в деня на пътуването да вземе със себе си личната си карта (при пътуване извън ЕС - и международен паспорт), както и всички други документи, необходими за удостоверение на използвано намаление.
 • Пътникът е длъжен да провери изрядността на своите документи. При установяване на нередовност в документите при проверка, както на територията на Република България, така и при преминаване на контролно-пропускателен пункт при международен курс, пътникът ще бъде свален и стойността на билета му няма да бъде възстановена.

 

9. Анулиране на поръчка и рекламация.

 • Анулирането или промяната на поръчка се извършват спрямо правилата обявени от Превозвачите. Сумата, която се възстановява е следната:
 • - над 10 дена преди пътуването - 80% от сумата;
 • - от 24 часа до 10 дена  преди пътуването - 50% от сумата;
 • - под 24 часа - сумата не се възстановява;
 • Възстановената сума се превежда по картата използвана при покупка на автобусен билет.
 • При съмнения за измама, екипът на Stigni.bg си запазва правото да преустанови дадена поръчка и да върне парите по картата.

 

10. Защита на лични данни

 • Eкипът на Stigni.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

 • Личните данни, събирани чрез уебсайта Stigni.bg, собственост на "Джани Травъл" ООД, служат единствено за нуждите на извършваната слугата - онлайн покупка на автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България.
 • При предоставяне на тези данни Клиентът изрично потвърждава съгласието си екипът на Stigni.bg да се разпорежда с данните само във връзка с осъществяването на услугата, както и за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не се забрани това.
 • Екипът на Stigni.bg не носи отговорност за проблеми, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от Вас.
 • Когато ни предоставяте личните си данни, Вие потвърждавате и приемате предаването на Вашите лични данни на свързани с нас Превозвачи.

 

11. Линкове от уебсайта към уебсайтове на трети страни

 • Уебсайтът съдържа линкове към други уебсайтове на трети страни, които не се контролират от нас и ние не носим отговорност за съдържанието им.

 

12. Допълнителни разпоредби

 • Екипът на Stigni.bg си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, за което не се задължава да уведомява Потребителите. Ваша отговорност е да следите за промени в Общите условия и Ако продължите да ползвате уебсайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 • Екипът на Stigni.bg не гарантира, че услугите, предлагани на уебсайта Stigni.bg, ще бъде непрекъснати или изчистени от грешки. Екипът на Stigni.bg не гарантира и не заявява, че информацията, посочена на уебсайта Stigni.bg ще бъде точна и актуална. В допълнение Екипът на Stigni.bg си запазва правото да изменя съдържанието, дизайна и всички части на уебсайта, както и да преустанови, временно или за постоянно, достъпът до всички или някои части от уебсайта без предварително известие и без да носи отговорност.
 • При покупка на автобусни билети от Stigni.bg или в нашите офиси, Вие изрично се съгласявате с общите условия на уебсайта, както и с условията на конкретния превозвач и е Ваша отговорност да се запознаете предварително с тях. Stigni.bg не извършва услугата по превоз на пътници. Stigni.bg не носи отговорност за промени по общите условия на превозвачите. 
 • Локациите на спирките върху интерактивната карта в уебсайта са ориентировъчни и Екипът на Stigni.bg не носи отговорност за точността на локациите на спирките, визуализирани върху интерактивната карта. При нужда се свържете с Превозвача или Екипа на Stigni.bg за уточняване на точното място на отпътуване и пристигане на автобуса.
 • Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Лиценз туристически агент

Приятен път!Всички права запазени!
"Джани Травъл" ООД 
ЕИК: 201599074

 

Банкова сметка:
Централна Кооперативна Банка
BIC:   CECBBGSF
IBAN: 
BG66 CECB 9790 10C6 0578 00

 

Последна актуализация на документа: 19.09.2014